Peralatan Pengeluaran

Bilik ujian penuaan
Kotak kitaran suhu
Kabinet vakum
Spektrometer
Pelekap cip yang diimport
Peralatan ujian PIV
Barisan pengeluaran
mesin pengedap jahitan selari
Pengimpal laser
Meter panjang gelombang