Permohonan

Penerapan EDFA dalam sistem komunikasi

2021-07-12
Fungsi utamaEDFAdalam sistem komunikasi gentian optik adalah untuk memanjangkan jarak geganti. Apabila digabungkan dengan teknologi multiplexing pembahagian panjang gelombang dan teknologi busur optik, ia dapat merealisasikan kapasiti ultra besar dan transmisi jarak jauh.
There are mainly several applications of EDFAin communication systems:
1. Sebagai penguat awal
Untuk preamplifier penerima, amnya diperlukan penguat tinggi-kebisingan. Oleh kerana ciri-ciri kebisingan rendahEDFA, apabila digunakan sebagai preamplifier penerima, kepekaan penerima dapat ditingkatkan. Penerapannya ditunjukkan dalam Rajah (a).
2. Gunakan sebagai penguat kuasa pemancar
Jika penguat serat yang dihubungkan dengan umpan dihubungkan ke output pemancar, alat ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya output, meningkatkan daya serat optik input, dan memperpanjang jarak transmisi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar (b).
3. Gunakan sebagai pengulang

Ini adalah aplikasi penting dariEDFAdalam sistem komunikasi gentian optik. Ia boleh menggantikan pengulang optik / elektrik / optik tradisional dan secara langsung menguatkan isyarat optik dalam talian untuk mencapai teknologi komunikasi semua-optik. Prinsip ditunjukkan dalam (c).